Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 07 2015

16:32

July 02 2015

21:21

June 30 2015

12:54
12:04
12:04
To jest jakaś kpina, że widzę jedno twoje zdjęcie i wszystko mnie boli.
— Ochocki, Vithren (bo znowu rozrywa mi się serce)
Reposted fromblackismycolour blackismycolour vianivea nivea
10:36
Reposted fromoll oll viakarrlajn karrlajn
10:25
Najgorzej jest nie nadawać się do związku, a jednocześnie mieć w sobie gigantyczne pokłady miłości.
Reposted frompanickiller panickiller vianergo nergo
09:52
Każda miłość, jeśli jest prawdziwa, powinna niszczyć poprzednią, porażać całego człowieka, tyranizować i żądać wyłączności
— Zbigniew Herbert
09:52
09:45
0436 15cb 500
Ostatnia miłość pana Morgana(2013)
Reposted fromwrazliwa wrazliwa viasentymentalna sentymentalna
09:40
9584 c262 500
09:28
2453 e28f 500
Reposted fromparkaboy parkaboy viaExfeletes Exfeletes

June 26 2015

19:48

June 25 2015

22:01

June 24 2015

19:41
Czuję, że jeszcze wrócisz.
— zapominanie
Reposted fromzapominanie zapominanie viazapomniane zapomniane
19:41
4921 1868
Reposted fromhormeza hormeza viajointskurwysyn jointskurwysyn
19:27
1505 b70f
Reposted fromkattrina kattrina viademijohn demijohn
19:27
— Chciałabyś, żeby miłość do­wiodła ci, że is­tnieje. Nie tędy dro­ga. To ty masz do­wieść, że istnieje.
— W ja­ki sposób?
— Zaufać. 
— Eric-Emmanuel Schmitt
Reposted fromglupiages glupiages viaSkydelan Skydelan
19:22
a gdy będzie źle, nie puść mnie.
— Karmelove- Marcelina ft. Piotr Rogucki
19:22
5281 3efd
Reposted fromrisky risky viawzruszenia wzruszenia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...